Potvrzení přihlášek do MŠ

08.04.2020

V situaci nouzového stavu nenavštěvujte osobně praktického lékaře. MŠMT doporučuje pro rok 2020/2021 místo potvrzení od lékaře k zápisu:

1. prohlásit, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doložit kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu. Podpis zákonného zástupce