Nepovinná očkování
Očkovací kalendář ČR

podle očkovací vyhlášky č. 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem
platné od 1. 11. 2010:

Nepovinná očkování

kojenec

9. týden

Rotaviry

dle typu vakcíny 2 nebo 3 dávky

podávané ústy od 6. do 24. (32.) týdne

3. měsíc Pneumokoková onemocnění
batole 15. měsíc

Pneumokoková onemocnění,

plané neštovice

samostatně nebo v kombinaci s MMR

do 18. měsíce Žloutenka typu A
21.—25. měsíc Meningokoková onemocnění

předškolák

a

mladší školák

Žloutenka typu A
5.—6. rok Klíšťová encefalitida
Plané neštovice
10.—11. rok Meningokoková onemocnění
Chřipka
adolescent
do 19 let
(konec péče
u pediatra)
Rakovina děložního čípku
(13—14 let, 1 typ plně hrazen ZP)
Žloutenka typu A
Plané neštovice
Klíšťová ecefalitida
Meningokoková onemocnění

Chřipka

Doporučení k nepovinným očkováním

  • Očkování proti rotavirům - se zahajuje od 6. týdne věku dítěte. Jde o vakcínu perorální (roztok je aplikován do úst). Rotaviry způsobují těžká průjmová onemocnění s možnou dehydratací, zejména u kojenců a batolat. Vakcína Rotateq zajišťuje delší ochranu, až do 8 let.
  • Očkování proti pneumokoku (Streptococus pneumoniae) je dobrovolné očkování s_úplnou (Synflorix) nebo částečnou (Prevenar 13) úhradou od zdravotních pojišťoven. Podmínkou je zahájení očkování mezi 3. a 5. měsícem věku dítěte. Očkování se skládá ze 4 dávek, 4. dávka je aplikována do 15. měsíce věku dítěte. Očkování chrání dítě proti závažným onemocněním CNS, zápalu plic, snižuje frekvenci zánětů středního ucha.
  • Očkování proti meningokokům - očkování doporučené v předškolním věku a dospívání, kdy je výskyt onemocnění nejčastější. Jeden typ vakcíny chrání proti sérotypům A, C, W, Y135. Od 9/2014 je k dispozici nová očkovací látka proti sérotypu B. Možno očkovat od 1 roku věku.
  • Očkování proti planým neštovicím - lze doporučit zakoupení nadstandardní očkovací látky, kdy očkujeme zároveň se spalničkami, příušnicemi a zarděnkami i plané neštovice nebo jako samostatné očkování. Doporučuji očkovat zejména dívky po 10._roce, které ještě neštovice neprodělaly, pro velké riziko infekce budoucího potomka žen, které neštovice neprodělaly. Možno očkovat od 1 roku věku.
  • Očkování proti chřipce provádíme u zdravotně postižených dětí (definováno vyhláškou) a u zdravých dětí dle epidemiologické situace vždy na podzim.
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě provádíme dlouhodobě, naše lokalita se nachází v_oblasti s endemickým výskytem tohoto závažného onemocnění. Základní očkovací schéma je 2 + 1 dávka, přeočkovávám po 3 letech a dále pak pravidelně po 5 letech. Možno očkovat od 1 roku věku.
  • Očkování proti žloutence typu A - očkování doporučuji, očkuji dvěma dávkami v_intervalu 6 měsíců. Toto očkování již v současné době patří k cestovatelskému standardu. Pouze u neočkovaným proti žloutence typu B (ročníky 1989 a starší) lze použít kombinovanou vakcínu proti žloutence A i B. Možno očkovat od 1 roku věku.
  • Očkování proti viru HPV, způsobující u dívek rakovinu děložního čípku, u obou pohlaví genitální bradavice a další projevy, je možné očkovat od 9. roku věku a je nejlepší je podat před zahájením sexuálního života. Očkujeme i chlapce - přenašeče tohoto viru.
Vytvořte si webové stránky zdarma!