Očkování

Očkovací kalendář ČR

podle očkovací vyhlášky č. 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem platné
od 1. 11. 2010 (příbalové letáky jsou k dispozici v sekci Formuláře ke stažení ):

  Povinná očkování Nepovinná očkování (viz)
kojenec

9. týden Hexavakcína*
1. dávka

Rotaviry

dle typu vakcíny 2 nebo 3 dávky

podávané ústy od 6. do 24. (32.) týdne

3. měsíc Hexavakcína*
2. dávka
Pneumokoková onemocnění
4. měsíc Hexavakcína*
3. dávka
batole

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

(MMR)

1. dávka

Pneumokoková onemocnění,

plané neštovice

samostatně nebo v kombinaci s MMR

do 18. měsíce Hexavakcína*
4. dávka
Žloutenka typu A
21.—25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

2. dávka

Meningokoková onemocnění

předškolák

a

mladší školák

Žloutenka typu A
5.—6. rok

Záškrt, tetanus, dávivý kašel

přeočkování

Klíšťová encefalitida
Plané neštovice
10.—11. rok

Záškrt, tetanus, dávivý kašel,
dět. obrna

přeočkování

Meningokoková onemocnění
Chřipka
adolescent do 19 let
(konec péče
u pediatra)
Rakovina děložního čípku
(13—14 let, 1 typ plně hrazen ZP)
Žloutenka typu A
Plané neštovice
Klíšťová ecefalitida
Meningokoková onemocnění
Chřipka

* Hexavakcína = očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b.

Od 1. 1. 2010 bylo zrušeno plošné očkování proti tuberkulóze a bylo nahrazeno očkováním selektivním — týká se rizikových dětí narozených od 1. 11. 2010. Očkování provádí pracoviště kalmetizace. Očkovací látka
i aplikace jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V r. 2009 bylo zrušeno plošné přeočkování proti tuberkulóze u tuberkulin negativních dětí — dříve prováděné od 11. až 12. roku věku dítěte.

Výše příspěvku pojišťoven na očkování mimo speciální programy:
kód ZP zkratka ZP infolinka výše příspěvku*
111 VZP 952 222 222 až 500 Kč
201 VoZP 222 929 199 Děti (do 18let): 1/3 nákladů na 3 očk. dávky, přeočkování hrazeno plně
Dospělí: až 400 Kč
205 ČPZP 810 800 000 Děti (do 18let): až 1500 Kč
Dospělí: až 700 Kč
207 OZP 261 105 555 300 - 1200 Kč
211 ZP MV ČR 844 211 211 až 600 Kč
* výše uvedené údaje jsou platné k 1.3.2017 a mohou se měnit. Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si prosím ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny.
Vytvořte si webové stránky zdarma!