Seznam smluvních zdravotních pojišťoven naší ordinace:


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Portál zdravotních pojišťoven: www.portalzp.cz