Seznam smluvních zdravotních pojišťoven naší ordinace:


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

213 RBP zdravotní pojišťovna  


Portál zdravotních pojišťoven: www.portalzp.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!