Lékařka

MUDr. Marie  Ryzí

Absolvované vzdělání

 • 1993-1999
  Lékařská fakulta MU v Brně obor: všeobecné lékařství
 • 22. 11. 2010
  Specializace v oboru Dětské lékařství
 • 2014
  Diplom celoživotního vzdělávání
 • 25. 11. 2015
  Specializace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD)

Pracovní zkušenosti

 • 1999
  Interní odd. nemocnice Nový Lískovec - sekundární lékař
 • 2001
  Stáž na II. Interní klinice FN u sv. Anny Brno
 • 2001-2002
  Pohotovostní služby na II. Interní klinice FN u sv. Anny Brno
 • 2005-2007
  Neonatologické odd. FN Brno
 • 2007-2014
  Pediatrická klinika - kardiologie FN Brno
 • 2015-2016
  Arnika s.r.o. - ordinace pro děti a dorost
 • 2016-současnost
  Ordinace PLDD Černá Hora

Publikace (výběr)

 • Ryzí M., Vít P., Burešová M., Ryzí M.

  Fibrilace komor - první klinický projev myotonické dystrofie (Venticular fibrillation as an initial clinical manifestation of myotonic dystrophy). 
  Pediatr. praxi, 2011, 12(5): 336-338.

 • Ryzí M., Ryzí M., Vít P, Burešová M, Mazurová S.
  Srdeční selhání jako první projev Bartova syndromu (Heart failure as initial manifestation of Barth syndrome). Pediatr. praxi, 2014, 15(3): 158-160.

Přednášky (výběr)

 • Duchenova muskulární dystrofie a její kardiální projevy (Martin, 2009)
 • Postižení srdce u svalových onemocnění (Brno, 2009) 
 • Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu (Brno, 2012) 
 • Supraventrikulární tachykardie jako příčina oběh. a respir. selhání (Olomouc, 2012) 
 • Myokarditity - Dětská kardiologie z pohledu každodenní praxe
  (Brno, 2013) 
 • Různé průběhy flutterů síní u novorozenců (Luhačovice, 2013) 
 • Akutní myokarditida - stále aktuální problematika (Luhačovice, 2014) 
 • Atypická manifestace Beckwith-Wiedermannova syndromu (Luhačovice, 2016) 

Členství v profesních komorách

 • Lékařská komora 
 • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost  

Přehled absolvovaných seminářů a kurzů (výběr) 

 • Kurz v neonatologii
 • Globální strategie výživy kojenců a malých dětí v ČR
 • Současné trendy dětské výživy v ČR
 • Novinky v alergologii dětí a dorostu
 • Srdeční onemocnění u dětí - diagnostika a léčba
 • Prague symposium on congenital heart disease
 • Laktační poradce
 • Novinky ve farmakoterapii hypertenze, dny a alergií
 • Racionální používání "beta-glukanů" v klinické praxi
 • Využití probiotik u antibiotické léčby
 • Bioterapie v prevenci a léčbě chřipky
 • Juvenilní idiopatická artritida
 • Imunitní systém a gastroenterologie
 • Vakcinologie, alergologie, infektologie
 • Masérský kurz
 • Astma bronchiale
Vytvořte si webové stránky zdarma!