Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování pro rok 2020 z fondu prevence

(podrobnosti na odkazu s názvem příslušné pojišťovny