Vyšetření trombofilních mutací pro dívky (15-25 let)

Ověř si, zda netrpíš některou z trombofilních mutací.

Pokud je ti mezi 15 a 25 lety (včetně), navštiv od 26. září do 7. října 2016 některé odběrové pracoviště společnosti Synlab czech a s pomocí odběrové sestry vyplň žádanku na toto bezplatné vyšetření nabízené v rámci programu Zdraví národa. V jiném období můžeš absolvovat vyšetření trombofilních mutací jako samoplátce.

Informace také na webové stránce https://trombofilni-mutace.zdravinaroda.cz/

Onemocnění spojená s tromboembolickou komplikací

Pokud se krevní sraženina odtrhne od cévní stěny a začne putovat krevním oběhem, je zde veliké riziko ucpání cévy, které může způsobit srdeční či mozkovou příhodu, hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Pokud krevní sraženina ucpe některou žílu z hlubokého žilního systému, dochází k omezení nebo úplnému zastavení toku krve (tzv. hluboké žilní trombóze) nejčastěji na dolních končetinách. K plicní emboliidochází, pokud se krevní sraženinou ucpe céva dodávající krev do plic. Cévní mozková příhoda může být zapříčiněna trombózou nebo embolií mozkových tepen projevující se narušením motoriky a kognitivních funkcí, v některých případech s fatálním koncem.

O trombofilních mutacích

Trombofilie je sklon ke zvýšené tvorbě krevních sraženin. Nejčastějšími příčinami vrozené trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). V české populaci je až 8 % nositelů některé z těchto trombofilních mutací.

Leidenská mutace je nejčastějším vrozeným rizikovým faktorem trombózy. V evropské populaci se vyskytuje u 6-8 % lidí. Homozygoti pro faktor V Leiden mají 50-100x vyšší riziko žilní trombózy, heterozygoti mají riziko 5-10x vyšší. U heterozygotních uživatelek hormonální antikoncepce však riziko stoupá až 35x.

Mutace protrombinu se v evropské populaci vyskytuje u 2 až 3 % lidí. I tato mutace představuje u její nositelky v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce zvýšené riziko tromboembolické komplikace.

Prevence tromboembolických onemocnění

Riziko tromboembolické nemoci můžeš zmírnit dodržováním zásad zdravého životního stylu. Výrazně omez kouření a zařaď dostatek pravidelného pohybu. Fyzická aktivita totiž zvyšuje tvorbu enzymu fibrinolyzínu, který rozkládá krevní sraženiny. K prevenci obezity je také vhodné dodržovat zdravý jídelníček. Nadměrný příjem energie aktivuje velké množství volných radikálů, které následně způsobují zánětlivé poškozování cévní stěny. Do jídelníčku zahrň více potravin obsahujících omega-3 mastné kyseliny, které přirozeně ředí krev a tím zabraňují trombóze. Samozřejmostí by měla být také dostatečná hydratace. Zvýšenou pozornost věnuj i důkladnému doléčení všech infekcí, které při dlouhodobém působení aktivují zánětlivé procesy a zvyšují také riziko trombózy.

Vrozená predispozice k tvorbě krevních sraženin může být ještě zesílena vnějšími faktory, například užíváním hormonální antikoncepce.

Kombinované antikoncepční preparáty totiž riziko vzniku trombózy několikanásobně zvyšují!

Odběrové pracoviště Brno, Bílý dům
Žerotínovo náměstí 6
602 00 Brno
provozní doba: 7.00-12.00 12.30-15.00
tel.: 533 302 228
NABÍRÁME OGTT
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Odběrové pracoviště Brno, Dělnická
Středisko Konstancie - 1. patro
Dělnická 53
624 00 Brno
provozní doba: 7.00-12.00 12.30-14.00
tel.: 739 340 271
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Odběrové pracoviště Brno, Údolní
Zvonek na domě - synlab (výtahem 3. patro)
Údolní 18
602 00 Brno
provozní doba: 6:30-12.00 12.30-14.30
tel.: 602 527 235
NABÍRÁME OGTT - po předchozím objednání
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Odběrové pracoviště Brno, Viniční
Poliklinika
Viniční 235
615 00 Brno
provozní doba: 7.00-13.00
tel.: 533 306 314
NABÍRÁME OGTT
517 075 151 - objednávání OGTT
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Odběrové pracoviště Brno, Zahradníkova
Poliklinika
Zahradníkova 494/2
602 00 Brno
provozní doba: 6.30-12.00 12.30-14.00
tel.: 735 161 782
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Odběrové pracoviště Brno-Starý Lískovec, U Pošty
U Pošty 402/14
625 00 Brno-Starý Lískovec
provozní doba: 6.30-13.00
tel.: 739 391 940
Posledních 30 minut provozní doby slouží pro administrativní úkony a nejsou prováděny odběry.
zobrazit na mapě >

Vytvořte si webové stránky zdarma!